måndag 8 april 2013

Kontroversiella vildsvinsförslag väcker reaktioner

Låt fler vuxna vildsvin få leva och förkorta jakttiden på dem. Förbjud också jakt på alla vildsvinssuggor med smågrisar tills de blir ett år gamla. Så står det i två förslag till motioner som Jägareförbundet Kronoberg står bakom och som ska tas upp på årsstämman på torsdag. Och kritik finns redan från bondehåll. Läs/lyssna mer på Sveriges Radio

Inga kommentarer: